Et julekort uten porto er blitt til en hel korrespondanse mellom eiendomsmeglerens advokat og kommunens advokat. Eiendomsmegleren mener kommunen i det siste har vært svært fantasirik når det gjelder å skaffe seg inntekter. «Det nye tiltaket synes jeg imidlertid er vanskeligere å akseptere. At kommunen velger å bruke anunyme konvolutter for deretter å sende disse ufrankert, slik at mottaker må betale kr. 19,00 for mottagelsen av julekort, synes jeg er noe i overkant,» heter det. På denne bakgrunn bes det vennligst om at ABCcenter slipper å motta julekort for neste år.Eiendomsmegleren viser til at han i disse tider får mellom 100 og 200 julekort. Dersom andre forbindelser hadde valgt samme fremgangsmåte, ville det kostet firmaet mellom 2000 og 4000 kroner. «{hellip}og dette synes vi i ABCenter ikke står i forhold til den hyggelige hilsenen».De ansatte i Servicebutikken er svært skuffet over brevet fra eiendomsmegleren. Kommunen anfører i sitt svar at det sannsynligvis er første gangen noe slikt er skjedd. Og ABCenter skal få sine 19 kroner tilbake. «Når de anfører at dette er et nytt 'tiltak' fra kommunens side, forutsetter vi at De er av den oppfatning at dette er gjort bevisst. Vi kan berolige Dem med at det ikke er tilfelle,» understreker kommunen for sikkerhets skyld. INGE T. DALEN