LILLESAND: — Begrunnelsen er enkel. Administrasjonen har innhentet råd fra jurist. Hun er klinkende klar i sin vurdering. Thomassen har en bror i Eldsterådet i Frikirken, som er selger og part i saken. Selv om Thomassen føler seg fri og uavhengig er det lovens bokstav som gjelder. Det er ikke følelser som avgjør, sier leder av driftsutvalget, Geir Ulf Gauslaa.Det oppsto til dels heftig diskusjon om Thomassens habilitet i driftsutvalget onsdag.Saken har skapt debatt etter at nestleder Anne Grete Hvalryg (Ap) tidligere denne uken reiste spørsmål om habilitet i forbindelse med de knalltøffe forhandlingene som pågår om kjøp av menighetens bygg i Borketun.Overkjører rådmannen

På bordet lå en rykende fersk uttalelse fra kommuneadvokaten i Kristiansand, Erna M. Larsen. Denne levner liten tvil om at Thomassen er inhabil. Advokaten overprøver dermed vurderingen til rådmannen i Lillesand, Rune Jostein Berge. Han klarerte saken i fjor og kom den gang frem til at søskenforholdet ikke var noe problem.Etter timelang diskusjon beslutte driftsutvalget onsdag kveld, med leder Gauslaa's dobbeltstemme, å erklære Arne Thomassen inhabil.I likhet med kommuneadvokat Erna Mikalsen Larsen mener flertallet at Thomassen ikke kan være med å tilrettelegge grunnlaget for avgjørelsen om kjøp av Frikirkens barnehage i Borketun. Han er også inhabil til å være med å treffe avgjørelser i saken.Protesterer

Arne Thomassen har for øvrig sterke innsigelser. I et brev til varaordfører Paul Flaa i går ba han om at saken klareres og at endelig avslutning av Borketun-saken kan avgjøres i første møte i bystyret onsdag til uken.- Jeg er kommet i en ubehagelig situasjon der det er fremkommet to forskjellige svar på habilitetsspørsmålet. Jeg vil gjerne ha forholdet gjennomdrøftet før saken kommer opp i bystyret, skriver han blant annet.Thomassen mener diskusjonen avdekket at administrasjonen og advokaten ikke var sikker på mandatet til Eldsterådet. Thomassen mener å kunne dokumentere at det faktisk er menigheten som er det øverste organ - ikke Eldsterådet.Støttespillere i Frikirken

Geir Ulf Gauslaa og flertallet i driftsutvalget er uenig.- Thomassen har en bror i Eldsterådet, som også utgjør menigheten og Kirkerådet. Av korrespondansen med Frikirken går det frem at rådet har betydning for hvorvidt Frikirken skal si ja eller nei til tilbud om kjøp av barnehagen i Borketun. Jeg kan ikke se annet enn at inhabilitet inntrer automatisk for Thomassen i denne saken, sier Gauslaa.Olav Halvorsen (KrF), Marit Høy Knudsen (KrF) Bodil Mørland (V) og Kåre Jortveit (J) utgjorde mindretallet og gir Thomassen sin fulle støtte. Mørland og Jortveit er for øvrig begge medlem av Frikirkens menighetsmøte.- Jeg mener Thomassen ikke er inhabil. Saken er ikke undersøkt godt nok. Han ble tross alt sjekket ut for et år siden. Den gang fant rådmannen at habiliteten var i orden, sier Bodil Mørland.Rådmannen fant for øvrig KrF's bystyrerepresentant og medlem av Frikirken i Lillesand, Arve Danielsen inhabil i saken.