Satte fyr på søppeldunker

To unge gutter er siktet for ildspåsettelse og skadeverk.