Agderposten har ingen sjefredaktør klar

Agderposten vet ikke om den nye sjefredaktøren finnes blant de aktuelle søkerne.