• SIGNERTE: Mandag markerte representanter fra Universitetet i Agder og Universitu of KwaZuli Natal i Sør-Afrika ved å skrive under en intensjonsavtale. Fra venstre professor Champaklal Jinabhai, doktor Jane Kvalsvig, begge fra University of KwaZulu-Natal og doktor Svein Gunnar Gundersen, som jobber ved Sørlandet sykehus og UiA. FOTO: Lars Martin Gimse

Skal forske på fryktet kvinnesykdom

Mandag markerte Universitet i Agder (UiA) og Sørlandet sykehus starten på et internasjonalt forskningssamarbeid, som har fått 18 millioner kroner i støtte fra Bill & Melinda Gates Foundation.