• PASIENT: Mer enn 80 prosent av sykehjemspasientene i Agder er demente. FOTO: Scanpix, illustrasjon

Mye demens i Agder