Kan få fotballpub på stadion

Start ønsker å starte opp en kombinert bydelsrestaurant og fotballpub på Sør Arena.