• MØTE OM SØMSTRANDA: Velleder Marianne Dahl hilser på driftssjef Helmer Espeland fra parkvesenet. Til venstre sitter Kjell Lye, leder for Sørlandets Naturistforening, til høyre nestleder Sveinung Wiig Andersen fra Elgstien Velforening. Bak sitter naturforvalter Trond Johanson i parkvesenet. (Foto: Vegard Damsgaard)

Motorsag mot homse-sex

Naturistforeningen og Kristiansand kommune er enige om å barbere vegetasjonen ved Sømstranda for å stanse den plagsomme homsetrafikken.