Klart for «Fjord Cat»

Kystverket gir Fjord Line fullt medhold i striden med Kristiansand Havn. Havna kan ikke kreve helårsdrift. Spørsmålet er om rederiet klarer å sette inn «Fjord Cat» til sommeren.