• TOTALSKADET: Brannvesenet karakteriserer huset som ble skadet i dagens andre brann på Dalane som totalskadet. FOTO: Morten Boswarva

To boligbranner i Birkenes

To ganger i løpet av få timer var det husbrann på Dalane i Birkenes. Lynnedslag er trolig årsaken til brannene.