1546 varslet om strømkutt

I dag kommer Agder Energi Nett til å stenge strømmen hos et hundretalls kunder med utestående beløp.