• – Kirkemøtets vedtak i den såkalte homofilisaken i 2007 er nok hovedårsaken til veksten i antall utmeldinger, heter det i årsrapporten fra biskopen i Agder og Telema FOTO: Vegard Damsgaard (Arkiv)

Flere ut av kirken

Homofilisaken har gitt rekordmange utmeldinger fra Den norske kirke. I løpet av få år er medlemsflukten nær doblet.