Våpen og ammunisjon på avveie

En hagle, en jaktrifle og en salongrifle er stjålet fra et privathus på Froland. Også ammunisjonen har tyver tatt med seg.