Estimerer med et tap på 14 millioner

Økonomiske rådgivere for Kvinesdal kommune har anslått kommunens tap knyttet til Terrasaken til 14 millioner kroner.