Tause bevis kan oppklare voldtekten

Tekniske funn i oppgangen i blokka på Tinnheia kan avsløre voldtektsmannen.