• FOTO: Jostein Blokhus

Dumper ikke giftstein i sjøen

Det blir ikke sjødeponi av sulfidholdig stein i Kaldvellfjorden. I stedet brukes eksisterende deponier på Gaupemyr og i Stordalen.