- Pasientene vil tape

— Med sammenslåing av Helse Øst og Helse Sør er Helse-Norge blitt enda mindre demokratisk, sier stortingsrepresentant fra Vest-Agder, Anne Margrete Larsen.