Det store klesvalget

Endelig kom de viktige spørsmålene inn i norsk valgkamp: Skjørtelengde og kroppsmasseindeks.