Flertall for å videreføre statskirken

Et flertall av høringsinstansene går inn for å videreføre statskirken, viser Kirke— og kulturdepartementets oppsummering av høringsrunden.