Sound of Happiness får ikke mer penger

Sound of Happiness fikk verken løfter eller krisehjelp under møtet med ledelsen i kommunens helse— og sosialsektor.