Tatt med dynamitt og fem våpen

En 43-åring fra Søgne er dømt til 50 dagers fengsel for oppbevaring av fem våpen og 23 dynamittkubber.