40 tatt i bilbeltekontroll

40 personer ble bøtelagt under en trafikkontroll i Arendal mandag.