• TIL FROLAND: Skandinavisk Trafikksenter og Ole Wiktor Olsen vurderer å flytte hele virksomheten fra Kristiansand til Froland. FOTO: Terje Andersen

Vil flytte til Froland

Tungtransportopplæringen kan om få år ha flyttet fra Sørlandsparken i Kristiansand til Blakstad i Froland.