Fikk regningssjokk etter kristiansandsopphold

Skipper Stig Oldeide måtte søke til Kristiansand som nødhavn i februar. Kristiansand havn sendte ham megaregning.