• FENGSEL: I denne gamle kasernen på Evjemoen planlegges deti fengsel for 20 domfelte under åpen soning. Også verkstedbygningen til høyre skal benyttes. Området skal gjerdes inn. FOTO: Johs. Bjørkeli

Åpen soning bak høyt gjerde

Folk i Evje og Hornnes behøver ikke frykte å møte domfelte vandrende rundt i kommunen om det blir fengsel under åpen soning på Evjemoen.