Ny E18 har gitt kraftig nedgang i dødsulykker

Den nye E18 gjennom Vestfold har ført til kraftig nedgang i tallet på dødsulykker på veien.