• SKAL FEIRES: At dagens E 18 snart blir en langt fredeligere riksvei skal feires! Fra venstre Kari Beate Østerhus, Jorun Vatland, rådmann Jan Henning Windegaard, teknisk sjef Dag Snemyr, ordfører Arne Thomassen, Brit Aarre Heldal og Eva Brandal. FOTO: JOSTEIN BLOKHUS FOTO: Blokhus

Lager stor veifest på «gamle E 18»

Lørdag 5. september inviteres det til stor folkefest i Lillesand. Stedet blir dagens E 18 – med 500 meters langbord!