Ranet kiosk - slipper fengsel

En 18-åring fra Farsund kioskran i retten, men slipper fengsel.