Innbyggerrekord i Audnedal

Rekorden fra 1986 er slått.