• BESØK: Barneombudet Anne Lindboe (f.h.) fikk møte stedlig leder Ole Georg Kittang og avdelingsleder for nyfødt intensivavdeling, Anita Torland Kivle da hun besøkte Sørlandet sykehus. FOTO: Steinar Vindsland

- Overgrepsutsatte barn undersøkes for dårlig

Barn som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep blir ikke undersøkt godt nok på legevaktene. Sørlandet sykehus og spesialisthelsetjenesten burde overta mer av ansvaret, mener Barneombudet.