• Reinen i Setesdal Ryfylkheiene har nå radiosender festet til seg, slik at man kan observere atferdsmønsteret dens.

Et av de største villreinprosjektene noensinne

For å kartlegge hvordan reinen bruker sitt leveområde, går nå ti villrein i Setesdal rundt med radiosender på seg.