• KUVENDING: Klinikksjef Geir Bøhler har avdekket generell systemsvikt i behandlingen av pasienter ved Sørlandet sykehus Arendal. FOTO: Kjartan Bjelland

Dødsfall og hjerneslag årsak til tarmkreftflytting

Dødsfall, hjerteinfarkt og hjerneslag er blant de nye komplikasjonene som nå er avdekket rundt behandling av pasienter ved Sørlandet sykehus Arendal.