• PRØVER: Miljøingeniør Fredrik Ording i Agder OPS kontrollerer pH-nivået i rensebassenget ved sulfiddeponiet på Gaupemyr. På bunnen ligger synlig aluminium som er skilt ut ved å tilføre lut. Frem til nå har metallet blitt skylt ut i bekken og videre ut i Kaldvellfjorden. FOTO: Erlend Olsbu

Har ikke klart å innfri utslippskravet

Ferske prøveresultater viser at utslippet av aluminium fra sulfidsteindeponiet på Gaupemyr er over det fastsatte kravet. Nå risikerer veivesenet dagbøter fra Fylkesmannen i Aust-Agder.