Se Vennesla fra Hunsfospipa

Fra 96 meters høyde i Hunsfospipa får du fin oversikt over hvorfor Vennesla heter Vennesla.