• BLIR I DRIVHUSET: På grunn av streiken, blir ikke kommunens blomster plantet ut i Kristiansand. På bildet står gartnerileder Miro Pesic, fotografert i kommunens gartneri på Lund i begynnelsen av mai. FOTO: Torstein Øen

Kommuneblomster rammes av streiken

Kommunens blomster på gartneriet på Lund blir ikke plantet ut på grunn av streiken. Dermed vokser de seg altfor store i drivhuset.