Politiloggen 10. august

Sjenerende oppførsel og skadeverk.