GRIMSTAD: — Sykepleiere med denne graden får en større anerkjennelse, og i lokale lønnsoppgjør ved sykehusene så kan det bety en forskjell etter hvert. Men jeg kan ikke spå hva sykehusene vil gjøre, og studentene må eventuelt selv stå sammen som en gruppe for å oppnå det, sier universitetslektor og studiekoordinator Ellen Benestad Moi, til Fædrelandsvennen.

Torsdag var første dag for de 50 studentene på det nye, toårige mastergradsstudiet i spesialsykepleie med fire spesialiseringer – det første av sitt slag i landet. Og Moi tok imot studentene på Universitetet i Agders campus i Grimstad med et lite hurrarop.

For det er en stolt instituttledelse som står bak den nye graden, som er en videreføring av de tidligere halvannet år lange videreutdanningene i anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie gitt ved UiA.

— Sykepleiere kan nå få en ordentlig grad i det akademiske systemet, bli faglig sterkere i jobben, og kan gå løs på et doktorgradsløp hvis de ønsker det, sier Moi.

— Men mange vil nok ut og jobbe i sykehusene, og hovedpoenget er å styrke sykepleiernes kompetanse ved sykesenga.

Ifølge universitetslektoren vil studentene få flere forelesere med doktorgrad enn under den gamle videreutdanningen, og studiet vil styrke studentene sykepleierfaglig både praktisk og teoretisk.

— Dette har vi ønsket å få til i lang tid, sier Moi.

Line Pedersen (34) har bachelorgrad i sykepleie og har jobbet de sju siste årene ved Lovisenberg sykehus i Oslo. Hun starter nå på mastergrad med spesialisering i intensivsykepleie, og sier at et eventuelt lønnshopp ikke hadde betydning for hennes valg.

— Jeg ønsker mer kunnskap, og evnen til å ta bedre selvstendige avgjørelser som sykepleier. Jeg hadde uansett tatt videreutdanning som spesialsykepleier hvis dette tilbudet ikke fantes, sier hun.

Det nye masterstudiet innebærer spesialisering i ett av de fire områdene som i videreutdanningen, men har en tyngre teoretisk tilnærming. Det fins masterstudier i sykepleie i Norge fra før av, men dette blir det første som tas på fulltid med skriving av masteroppgave som en integrert del.

Sørlandet sykehus HF har vært tett involvert i arbeidet med masterstudiene, og en stor del av studiet vil fortsatt være praksis, på lik linje som i videreutdanningen.

— 45 studiepoeng av totalt 120 er kliniske studier, der alt foregår på sykehus. Derfor har vi skjermet praksisukene gjennom hele prosessen, for å få en god integrasjon av teori og praksis, sier instituttstyrer Anne Kristin Flaatten Tønsberg i en pressemelding.