• FORTETTING: Er dette lavblokker eller småhusbebyggelse? Illustrasjonen er hentet fra rammesøknaden.

Lavblokker eller småhus?

Er boligene som er planlagt for "Skauen" nord på Strøget på Birkeland å betrakte som lavblokker eller småhusbebyggelse? Derom strides utbyggerne, Birkenes kommune og fylkesmannen.