• PROMOTERE: - Jeg lærte mer på to uker i Nicaragua enn ved et helt semester på skolen, forteller Kristine Vasland Flåt, nylig hjemkommet fra en toukers tur til Nicaragua med Nord-Sør-prosjektet ved KKG. Nå gleder hun seg til å fortelle de andre elever om alt hun har lært. FOTO: Inger M. Witteveen

Prosjekt med mersmak

Sammen med fem andre elever og to lærere reiste Kristine Vasland Flåt fra Kristiansand til Nicaragua for å lære mer om biologisk mangfold.