• BLIR TILLATT: Regjeringen tillatter vannscooterkjøring, men har satt en grense på 400 meter fra land i sjø og verneområder og 500 meter fra land i ferskvann. FOTO: Arkiv

Tvinger vannscootere langt til sjøs

Fra 1. juli oppheves totalforbudet mot vannscooterkjøring. Men på sjøen må du holde deg 400 meter fra land og verneområder.