Dømt for sexovergrep – tilbake i samme menighet

En overgrepsdømt mann er i dag aktiv i den samme kristne menigheten hvor han i 2005 forgrep seg på et barn. Pinsebevegelsens etiske råd vil ha mannen ut av tjeneste.