• Nedstemt: Dag Hovden sitt framlegg om å gjere Bykle til ein språknøytral kommune, falt med tre mot ti røyster. Biletet er frå førre kommunestyremøte. FOTO: Johs. Bjørkeli

Nynorskfolket sigra i Bykle

Sakhandsamarar i Bykle kommune må skrive nynorsk. Det vedtok kommunestyret i går kveld med stort fleirtal.