• Øverst fra venstre: Jan Olav Olsen (leder i Agder og Telemark bispedømmeråd), Stein Reinertsen (biskop i Agder og Telemark), Per Ragnar Haraldstad (prost i Mandal), Bjarne Sveinall (domprost), deretter kommer to bilder av Asgeir Sele (prost i Aust-Telemark og fungerende prost i Vest-Telemark for Øyvind Jørgensen) og Anders Mathias Larsen (prost i Lister). Nederst fra venstre: Morten Fleischer (prost i Skien), Ole Jakob Modalsli (prost i Aust-Nedenes), Kolbjørn Gunnarson (prost i Arendal), Steinar Floberg (prost i Vest-Nedenes), Gunnar Ellingsen (prost i Otredal), Bente H. Modalsli (prost i Bamble i Telemark) og Birte Løvåsen (eneste kvinnelige søker til prostestillingen i Otredal). FOTO: Montasje

Total mannsdominans i bispedømmet

Det er for tiden ingen kvinnelige proster i de to Agder-fylkene. Tross mål om økt kvinneandel har Agder og Telemark bispedømme ansatt fire mannlige proster siste år.