• Sakbehandlingstiden hos Kripos gjør at politiet i Agder ikke kan pådømmes til tross for tilståelser. - For folk som sitter fengslet, og må vente i månedsvis på analysen, så er det klart dette er veldig negativt, sier kriminalsjef Arne Pedersen. FOTO: Torstein Øen

Tilstår narkosaker - kan ikke dømmes

Politiet får tilståelser, men narko-sakene kan ikke pådømmes. Politiet må vente på narko-analyser fra Kripos. Det kan ta ett år.