• NVE vil tillate inntil 64 nye vindmøller på heia mellom Sirdal og Flekkefjord, til tross for motstand hos Fylkesmannen, fylkespolitikere og Naturvernforbundet.

Skal bygge for 2,3 milliarder

NVE har gitt tillatelse til å bygge 64 nye vindmøller på heia mellom Sirdal og Flekkefjord. Eierne vil at prosjektet til 2,3 milliarder produserer strøm innen fem år.