Angrende synder havner i Høyesterett

En 22-åring fra Vennesla forsøkte seg på forsikringsbedrageri. Han angret, og straffeutmålingen skal nå avgjøres av Høyesterett.