LILLESTRØM: — De private barnehageeierne har sugerøret ned i den offentlige barnehagekassa. Vi har forsøkt å stramme inn før. Nå er tiden overmoden for å gjøre det ordentlig, sier Mali S. Tronsmoen. Småbarnsmoren brukte sine tre minutters taletid på SVs landsmøte til å snakke om barnehager og familiepolitikk.

Vil stramme inn

— Det er SV som har den beste familiepolitikken, hevder hun.

Tronsmoen er tidligere leder av Sosialistisk Ungdom, og har sammen med to andre tidligere SU-ledere foreslått ytterligere innstramninger i loven som gjelder for eiere av barnehager.

"SV vil innføre en tilsvarende lov for private barnehager som for privatskolene, som hindrer eierne å ta ut utbytte eller verdier på andre måter. Lønns-, arbeids- og pensjonsbetingelser skal ikke være dårligere i private enn i offentlige barnehager", hetet det i forslaget fra Kirsti Bergstø, Ingrid Fiskaa og Mali S. Tronsmoen.

Fikk flertall

Tronsmoen fikk overbevist landsmøtet om å gå for hennes forslag.

Landsmøtet i SV stemte for innskjerpingen i barnehageloven søndag. Redaksjonskomiteen i partiet hadde innstilt på å avvise forslaget, men Tronsmoen gikk på talerstolen og opprettholdt forslaget sitt. Dermed ble det stemt og Tronsmoen fikk flertall.

Filadelfia skal ikke tjene

— Barnehagepengene skal ikke gå til å berike verken Filadelfia eller store barnehagekonsern som tjener penger på å skvise arbeidstakerne. Stem for vårt forslag fordi SV ikke vil bruke pengene på de rike menneskene, men på de små menneskene, sa Tronsmoen til landsmøtet.

Da siktet hun blant annet til Filadelfias barnehage Solkollen i Kristiansand.

— Den fortrenger offentlige barnehageplasser. Sist jeg sjekket var det kun 38 prosent offentlige barnehager i Kristiansand. Dersom de blå fortsetter å gi tillatelse til alle private barnehager, vil det gi et dårligere offentlig tilbud, mener Tronsmoen. Det mener hun både barn og småbarnsforeldre taper på.

Barnehageloven er allerede innskjerpet slik at man ikke kan ta ut utbytte. Tronsmoen og hennes partikollegaer vil ha enda strengere regler.

— Vi ønsker å hindre dem muligheten til internfakturering og opprettelse av andre selskaper for å hente ut skjult utbytte. Dette fungerer bra for skolene, og vil ha tilsvarende regleverk for barnehagene, sier Tronsmoen.

Ikke et eksperiment

Tronsmoen sier at det er SV som har kjempet frem den gode barnehagedekningen i Norge.

— 60.000 flere barn går i barnehage nå enn før SV kom i regjering. Det forandrer Norge, sier hun. Tronsmoen er provosert over motstanderes argumenter over at dette er et stort sosialt eksperiment.

— Jeg er født på 80-tallet. I ei tid hvor fødselspermisjonen var halvparten så lang, barnehagen dobbelt så dyr, og barnehageplass noe det var umulig å få før ungene fylte tre. Da mammaen min måtte tilbake på jobb etter fullgått permisjon ble jeg kjent som «dagmammaens skrekk», og først på tredje forsøk, eller eksperiment om du vil, fant mamma og pappa en løsning som fungerte, sa Tronsmoen i talen sin.