• MEDSØSTRE: - Kvinner trenger oppmuntring, gode rollemodeller og ambisjoner for eget liv, sier Ragna Marie Henden. Lederen av Stemmerettsjubileet holder appell på Torvet i Kristiansand på kvinnedagen. Her i Tresse ved siden av skulpturen av forfatteren og kvinnesakspionéren Camilla Collett. FOTO: Inger M. Witteveen

- Stå på, jenter!

Ragna Marie Henden kommer fra Vestlandet, som eldst av fem søstre, med en far som lærte henne butikk, fiske og friluftsliv, og trodde ikke det fantes noen begrensing for kvinner.