• FLERE BYGG: Holskog Gård rommer mye, eiendommen har blant annet to bolighus, flere garasjer, ridebane og stall. Båtplassene på eiendommen er skilt ut i et eget selskap. FOTO: Torstein Øen

Holskog gård er solgt

Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS) skal ha betalt like i overkant av 10 millioner kroner for den tusen mål store eiendommen.