Ber kommunen ta grep: – Nå er rottene for mange, og de er for nære

foto